C A R T E   B L A N C H E   M E N U

 

 

 

D R E I    G Ä N G E                                    45 €

 vorspeise | hauptspeise | dessert

 

 

V I E R    G Ä N G E                                     60 €

                                                  vorspeise | zwischengang | hauptspeise | dessert

 

F Ü N F    G Ä N G E                                   70 €

                                                      vorspeise | zwischengang I | zwischengang II | hauptspeise | dessert

 

 

 

A       L  A       C  A  R  T  E

 

+++ 

 

T A T A R  V O M  U S - R I N D    „a la Nicoise”

15 €

 

S E E T E U F E L B Ä C K C H E N    mit Rettich und Passepierre

30 €

 

P A D E R B O R N E R   H U H N    im Blätterteig mit Artischocke

30 €

 

O M E L E T T E  S U R P R I S E    mit Erdnuss und Birne

10 €

 

K  Ä  S  E  A  U  S  W  A  H  L    vom Käsehaus Winterfeld

15€

 

+++